بنام خدا
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس

سامانه دريافت اینترنتی فيش حقوقي كاركنان


فیش حقوقی جهت سال 1390 از طریق آدرس زیر قابل دریافت میباشد (از تاریخ 8/2/90)
http://salary.sums.ac.ir

 

تغيير رمز عبور

  نکات قابل توجه :
  • مهم : در صورتی که کد ملی خود را وارد نموده و امکان مشاهده فیش مقدور نگردید . در قسمت رمز ورود از شماره شناسایی استفاده نمایید .
  • همکاران محترم بازنشسته در قسمت رمز ورود بایستی شماره حساب خود را وارد نمایند .
  •  پرسنل محترم قراردادی ، نام شهر محل خدمت خود را شیراز انتخاب نمایند
  • خبر جدید : پرسنل محترم مستمری بگیر : شماره شناسایی شما تغییر یافته و به شماره شناسایی قبلی شما یک عدد صفر اضافه گردید . برای مثال 463008  به 4630080 تبدیل شده است .